ZAKRES PAKIETU COMFORT AZS
Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - nielimitowany dostęp do konsultacji 24 lekarzy specjalistów bez skierowania: alergologii, chirurgii ogólnej, dermatologii, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, ginekologii, ginekologii - endokrynologii, hematologii, interny, kardiologii, laryngologii, nefrologii, neurologii, okulistyki, onkologii, ortopedii, pulmonologii, reumatologii, urologii, lekarza dyżurnego (interny, chirurgii ogólnej, ortopedii, medycyny rodzinnej)
W przypadku pozostałych 18 specjalizacji są one dostępne ze skierowaniem w placówkach LUX MED bądź w placówkach partnerskich.
Konsultacje psychiatry i psychologa są limitowane i obejmują 3 porady w roku u każdego z tych specjalistów.
Dla dzieci (do 18 roku życia) - nielimitowany dostęp do konsultacji 8 lekarzy specjalistów (w tym pediatry i lekarza medycyny rodzinnej) oraz dostęp do 30 innych specjalistów ze skierowaniem
479 kompleksowych badań diagnostycznych: diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana. Badania diagnostyczne wykonywane są ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego w placówkach medycznych LUX MED lub placówkach partnerskich w całym kraju, na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza LUX MED lub placówki partnerskiej. Badania obejmują w szczególności diagnostykę laboratoryjną i obrazową.
Diagnostyka laboratoryjna : hematologiczne i koaguolologiczne, badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania, szybkie testy paskowe, badania serologiczne i diagnostyka infekcji, badania moczu, badania bakteriologiczne, badania kału, badania cytologiczne, badania mykologiczne
Diagnostyka obrazowa: badania elektrokardiograficzne, badania rentgenowskie, badania USG: m in. USG/doppler, USG stawów, USG więzadeł, mięśni, ścięgna Achillesa, Echokardiografia, badania endoskopowe, badania okulistyczne, rezonans magnetyczny wysokopolowy wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi, tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi, inne badania diagnostyczne
Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne: zabiegi ambulatoryjne z zakresu ogólnolekarskich (t.j. mierzenie RR / ciśnienia, usunięcie kleszcza - niechirurgiczne), chirurgiczne (t.j. szycie rany do 3 cm, zmiana / założenie - opatrunek duży), laryngologiczne (t.j. usunięcie tamponady nosa, zaopatrzenie krwotoku z nosa), okulistyczne (t.j. badanie dna oka, usunięcie ciała obcego z oka), ortopedyczne (t.j. założenie gipsu tradycyjnego, blokada dostawowa), dermatologiczne (t.j. dermatoskopia), ginekologiczne (t.j. pobranie cytologii), alergologiczne (t.j. odczulanie), pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne (t.j. iniekcja dożylna, zmiana / założenie - opatrunek mały) - łącznie dostępnych 56 zabiegów
Rehabilitacja - limitowana 10 zabiegów rocznie. Usługa obejmuje rehabilitację narządu ruchu i dotyczy pacjentów po urazach ortopedycznych, cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów, cierpiących z powodu chorób zawodowych i neurologicznych zespołów bólowych.
Usługa składa się z leczenia ruchem (kinezyterapia) i/lub wykorzystania leczniczego działania energii (fizykoterapia). Zakres i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych określany jest przez kierującego na nie lekarza Grupy LUX MED przy usługach specjalistycznych i uzależniony jest od możliwości techniczno-sprzętowych danej placówki. Rehabilitacja prowadzona jest we wskazanych przez LUX MED do tego celu placówkach.
Konsultacje profesorskie w Grupie LUX MED - na podstawie skierowania
Prowadzenie ciąży fizjologicznej zgodnie ze standardami postępowania obowiązującymi w Grupie LUX MED (konsultacje, badania, poradnictwo) obejmuje czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu
Program partnerski „ZDROWIE, PIĘKNO, HARMONIA” - program rabatowy dla Klientów LUX MED uprawniający do zniżek i rabatów w kilkuset sklepach także sportowych i ze sprzętem dla aktywnych, gabinetach kosmetycznych, SPA itp.
Rabat 10% na świadczenia medyczne znajdujące się poza pakietem (w tym także na pozostałe zabiegi rehabilitacyjne), a oferowane przez placówki własne Grupy LUX MED oraz na procedury medyczne oferowane w szpitalu LUX MED oraz Carolina Medical Center

(1)
Jak nabyć pakiet opieki medycznej Comfort AZS w Grupie LUX MED?

Podczas przedłużania ważności / wyrabiania legitymacji AZS i ISIC-AZS kliknij "TAK, chcę wykupić pakiet opieki medycznej" na stronie poświęconej LUX MED. Jeśli zdecydujesz się później, wróć do systemu i kliknij odpowiednią opcję, przechodząc do końca wszystkie kroki. Przejdź do systemu legitymacji AZS i ISIC-AZS. Później dokonaj opłaty (patrz pyt. 6).

(2) Jakie moje dane są potrzebne?
Wystarczy, jeśli w systemie legitymacji AZS i ISIC-AZS wypełnione są wszystkie pola w formularzu Twoich danych osobowych. Pamiętaj jednak, że Twój numer telefonu komórkowego i adres e-mail muszą być aktualne, żeby zgłosić Cię do bazy LUX MED. Jeśli chcesz zaktualizować te dane, wyślij je na adres luxmed@azs.pl, podając dodatkowo swoje imię, nazwisko i numer legitymacji AZS lub ISIC-AZS. Rodzic (opiekun prawny), który zgłasza swoje dziecko, podaje swoje dane kontaktowe (patrz pyt. 5).

(3) Czy wykupienie pakietu jest obowiązkowe?
Pakiet opieki medycznej Comfort AZS w Grupie LUX MED jest przywilejem każdego członka AZS. Decyzję o jego wykupie podejmujesz samodzielnie. Twoja jednostka AZS może także sprezentować Ci pakiet lub pokryć część opłat z tego tytułu (patrz pyt. 9).

(4) Kto może wykupić pakiet opieki medycznej LUX MED? Czy można zapisać kogoś z rodziny?
Pakiet należy się członkom AZS z ważną legitymacją AZS lub ISIC-AZS. Członek rodziny musi być także członkiem AZS, jeśli chce wykupić pakiet.

(5) Czy dziecko może być posiadaczem pakietu opieki medycznej Comfort AZS w Grupie LUX MED?
Dziecko, które jest członkiem AZS, może być posiadaczem pakietu. Pamiętaj, żeby w tytule przelewu podać dane dziecka - posiadacza pakietu (patrz pyt. 6). W danych kontaktowych podaj adres e-mail i numer telefonu komórkowego rodzica / opiekuna prawnego (patrz pyt. 2).

(6) Jak i ile mam zapłacić za mój pakiet Comfort AZS w Grupie LUX MED?
Wpłaty kwoty 777 zł należy dokonać na konto biura AZS ZG (numer 74 1060 0076 0000 3210 0015 7061) niezwłocznie po wyrażeniu chęci nabycia pakietu. W tytule przelewu wpisz "opieka medyczna" i koniecznie podaj imię, nazwisko posiadacza pakietu oraz numer jego legitymacji AZS lub ISIC-AZS i numer PESEL. Uwaga! Jeśli płacisz za kilka osób (np. za swoje dzieci), dla każdej z nich wykonaj oddzielny przelew, za każdym razem wpisując ww. dane posiadacza pakietu (patrz też pyt. 9).

(7) Przez jaki czas i od kiedy będzie obowiązywał mój pakiet Comfort AZS w Grupie LUX MED?
Jeśli do 15 dnia miesiąca potwierdzisz w systemie legitymacji AZS chęć wykupienia pakietu i najpóźniej do 20 dnia miesiąca dokonasz opłaty (patrz pyt. 6), będzie on obowiązywał od 1 dnia kolejnego miesiąca przez równy rok. Jeśli nie zdążysz, Twój pakiet będzie aktywowany na rok dopiero w kolejnym miesiącu.

(8) Skąd będę wiedzieć, że mój pakiet jest już aktywny i mogę z niego korzystać? Dostanę jakąś kartę?
Po aktywowaniu Twojego pakietu dostaniesz od nas maila z potwierdzeniem i instrukcjami (patrz pyt. 2). Zamiast kolejnej karty w portfelu będziesz się posługiwać E-kartą pacjenta, którą wyrobisz samodzielnie w Portalu Pacjenta. E-karta będzie przydatna jedynie w placówkach partnerskich Grupy LUX MED i przy korzystaniu ze zniżek u partnerów LUX MED. E-kartę można stosować dzięki urządzeniom mobilnym. Więcej o E-karcie >>> tutaj.

(9) Czy można wykupić pakiety dla wielu osób? Przysługuje wtedy jakaś zniżka?
Tylko jednostka AZS może wykupić pakiety dla swoich członków (np. dla całego zespołu siatkówki). Przy zamówieniu min. 10 pakietów za jeden zapłacicie 735 zł. Konieczne jest przesłanie listy z imionami, nazwiskami, numerami legitymacji AZS lub ISIC-AZS i numerami PESEL oraz jednorazowa wpłata za wszystkie zgłoszone osoby. Listę zgłoszonych osób prześlij na adres luxmed@azs.pl, podając dane kontaktowe pracownika, który w Twojej jednostce AZS jest odpowiedzialny za LUX MED. Uwaga! Wystawienie faktury może się jednak wiązać z doliczeniem podatku (możliwe zmiany w przepisach podatkowych od 2015 roku).

(10) Czy na wizytę u ortopedy muszę mieć skierowanie?
Nie, do lekarzy 24 specjalności takich jak ortopeda, chirurg, kardiolog, okulista, internista, endokrynolog itp. umawiasz się bez skierowania.

(11) Czy za badanie rezonansu magnetycznego (np. stawu biodrowego) trzeba coś dopłacać? Czy liczba takich badań jest limitowana?
Nie, wszystkie badania wymienione w ofercie są bezpłatne. Nie płacisz także za podanie dożylnego kontrastu, niezbędnego w szczególnie zaawansowanych badaniach. Nie ma też limitów badań.

(12) Jak umówić się na wizytę w centrach medycznych Grupy LUX MED?
Termin wizyty lub badania można zarezerwować za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii (22 33 22 888) oraz przez Portal Pacjenta, który daje najwięcej możliwości. Konto na Portalu Pacjenta zakładasz samodzielnie na stronie www.luxmed.pl. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, odwiedź jedną z placówek LUX MED i podpisz regulamin. Dzięki Portalowi Pacjenta uzyskasz także dostęp do komunikatora e-center, przez który również będzie można umawiać się na wizyty (patrz pyt. 2 i pyt. 13).

(13) Jakie możliwości daje Portal Pacjenta?
Przede wszystkim samodzielnie możesz zapisywać się na wizyty lekarskie i badania oraz je odwoływać. Po podpisaniu regulaminu zyskujesz możliwość odbierania online wyników badań laboratoryjnych (opatrzonych komentarzem lekarskim) i korzystania z funkcjonalności „Zapytaj lekarza” (patrz pyt. 12). Więcej o Portalu Pacjenta >>> tutaj.

(14) Jak umówić się na wizytę w placówkach partnerskich?
Telefonicznie - dzwoniąc bezpośrednio do placówki partnerskiej, w której chcesz zarezerwować wizytę, lub osobiście - podczas wizyty w placówce partnerskiej.

(15) Co jest potrzebne, aby skorzystać z usługi w placówce?
Dostęp do poszczególnych placówek jest określony w umowie. W recepcji podczas każdej wizyty w placówce należy okazywać dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Na tej podstawie odbywa się weryfikacja uprawnień (patrz pyt. 8).

Ważne informacje: